EKOLOGISKT KAFFE

 
Välj ekologiskt eller rättvisemärkt kaffe
 
 
 
 
 
Varför?:
Svenskar är efter finländarna de som dricker absolut mest kaffe i världen. Samtidigt är kaffebönorna en av de mest besprutade grödorna som finns. Besprutningen skadar både miljön och människorna i dess omgivning och är ett av de största hälsoproblemen i exempelvis Brasilien.
 
 
 
 
 
 
Läs mer om kaffeodlingar HÄR
 
 
 
 
 
 

MSC MÄRKT

 
Värna om fiskebestånden, köp MSC-märkt fisk
 
 
 
 
 
Varför?:
Mycket utav dagens fiske är lång ifrån hållbart och stora fiskebestånd och arter riskerar att dö ut. Varje gång en art dör ut försvinner en del av ekosystemet vilket påverkar samtliga djur i näringskedjan. Minskningen av en viss fisksort kan därför slå ut både större och mindre djur som är viktiga för naturens balans. MSC märkt fisk fiskas på ett hållbart sätt.
 
 
 
 
 
Läs mer om MSC märkt fisk HÄR
 
Leta efter detta märke på fisken du handlar:
 
 
 
 
 
 
 
 

1 TIMME OCH 33 MINUTER

 
 
Se dokumentärfilmen HOME
 
 
 
 
Varför?
Det kan vara svårt att se helheten och effekterna av vår rådande konumtion och växande befolkning. I denna film visas hur delikat vår jord är och hur samtliga livsformer hänger ihop. Du får en förklaring över hur jorden, som vi känner till den, har formats och hur människan med sitt utnyttjande av naturens resurser inverkar på dess framtid.
 
 
 
 
Filmen finns att se HÄR
 
 
 
 

ALTERNATIVA FÄRDSÄTT

 
Ta cykeln, gå eller använd kollektivtrafik
 
 
 
 
Varför?:
De korta sträckorna är oftast de som bidrar mest till utsläppet av koldioxid i atmosfären.
Ju mindre bilresor, ju mindre utsläpp.
Genom att dra ner på bilresorna och istället gå eller cykla gynnar du också din hälsa.
 
 
 
 
Läs mer HÄR
 
 
 
 
 

SPARSAM KÖRNING

 
 
Frikoppla bilen i nedförsbacken. Motorbromsa. Kör på så hög växel som möjligt.
Följ trafikverkets rekommendationer för sparsam körning.
 
 
 
Varför?:
Du släpper ut mindre avgaser vilket minskar växthusgaserna i atmosfären.
Du spar pengar.
 
 
 
 
Se alla trafikverkets tips om sparsam körning HÄR
 
 
 
 

PROGRAMERA OM SKRIVAREN

 
Om du har valmöjligheten, skriv ut på båda sidor av pappret.
Använd spillpapper att skriva på (felaktiga utskrifter eller liknande)
Tänk efter innan du skriver ut. (Behöver jag detta?)
 
 
 
 
Varför?:
Du spar på naturens resurser.
Mindre papper går åt vilket betyder bättre biologisk mångfald och mindre koldioxidutsläpp.
 
 
 
 
Läs fler gröna kontorstips HÄR
 
 
 
 
 

TVÄTT

 
 
Tvätta inte lika ofta. Fyll maskinen. Dosera rätt. Sänk gradantalet.
 
 
 
 
Varför?:
Du spar energi och vatten samt släpper ut mindre kemikalier i avloppet.
 
 
 
 
Se mer tips om tvätt HÄR och HÄR
 
 
 
 
 

KÖP NÄRPRODUCERAT

 
 
Köp närproducerat
 
 
 
Varför?:
Att kolla upp ursprungslandet på baksidan av produkten minksar utsläppen mellan producenten och konsumenten. I de allra flesta fall betyder kortare sträcka mellan dig och ursprunget mindre påverkan på miljön.
 
 
 
Läs mer HÄR:
 
 
 

SORTERA DINA FÖRPACKNINGAR

 
Sortera matförpackningar.
På alla matförpackningar står hur de ska återvinnas. De vanligaste är plastförpackning, pappersförpackning eller metallförpackning.
 
 
 
Varför?:
Naturens resurser är begränsade, klimatet förändras och efterfrågan på nya råvaror ökar hela tiden.
Det är därför viktigt att ta tillvara på de resurser som avfallet utgör. Genom återvinning kan materialen användas igen i nya produkter och utgör på det sättet mindre skada på naturen.
 
 
 
Läs mer HÄR