KLÄDKONSUMTION

 
Köp vintage. Anordna klädbytardagar. Tänk över dina inköp.
 
 
 
 
Varför?:
Klädindustrin använder oerhörda mängder vatten, många fabriker har också tvivelaktiga reningssystem vilket gör att mycket kemikalier pumpas ut i floder och vattendrag. Kläder produceras ofta i u-länder där de anställda har låga löner, dåliga arbetsförhållanden och långa arbetsdagar. Transporterna från produktionslandet till konsumtionslandet adderar också koldioxid till atmosfären vilket bidrar till en ökad medeltemperatur över vår jord, varje år.
 
 
 
 
Läs mer HÄR
Du kan också klicka vidare i högerspalten på naturskyddsföreningens hemsida för att läsa intressanta rapporter om hur textilproduktionen går till och vilken påverkan den har på människor och miljö.
 
 
 
 
 
 
 

SPARSAM KÖRNING

 
 
Frikoppla bilen i nedförsbacken. Motorbromsa. Kör på så hög växel som möjligt.
Följ trafikverkets rekommendationer för sparsam körning.
 
 
 
Varför?:
Du släpper ut mindre avgaser vilket minskar växthusgaserna i atmosfären.
Du spar pengar.
 
 
 
 
Se alla trafikverkets tips om sparsam körning HÄR
 
 
 
 

RENOVERA KLIMATSMART

 
När du renoverar använd miljömärkta varor och naturmaterial så långt det går
 
 
 
 
Varför?:
Det värnar om både hälsa och miljö.
Material och produkter som används vid renovering innehåller mycket kemiska ämnen som vi gott kan klara oss utan. Ett exempel är färg med organiska lösningsmedel.
 
 
 
 
 
Läs om klimatsmart renovering HÄR
Se tips om produkter HÄR
 
 
 

ÄT MINDRE KÖTT

 
Inför en eller fler köttfria dagar i veckan
 
 
 
Varför?:
Boskap står för närmare 20% av jordens växthusgaser och bidrar till den globala uppvärmnigen.
 
 
 
 
 Läs vad FN säger HÄR
Se dokument utifrån HÄR
Läs om köttets påverkan på miljön HÄR
 
 
 
 

KÖP SÄSONGSBETONAT

 
 
Köp säsongsbetonat
 
 
 
Varför?:
Att köpa säsongsbetonade varor spar på energin och minskar kemisk besprutning.
 
 
 
Hitta säsongsbetonad mat HÄR
 
 

VÄLJ MILJÖMÄRKT

 
Ta reda på vilka miljömärkningar som finns och handla dina produkter efter dessa
 
 
 
Varför?:
Genom att handla miljövänligt minskar du den negativa påverkan på naturen
 
 
 
Läs mer HÄR