EKOLOGISKT KAFFE

 
Välj ekologiskt eller rättvisemärkt kaffe
 
 
 
 
 
Varför?:
Svenskar är efter finländarna de som dricker absolut mest kaffe i världen. Samtidigt är kaffebönorna en av de mest besprutade grödorna som finns. Besprutningen skadar både miljön och människorna i dess omgivning och är ett av de största hälsoproblemen i exempelvis Brasilien.
 
 
 
 
 
 
Läs mer om kaffeodlingar HÄR
 
 
 
 
 
 

MSC MÄRKT

 
Värna om fiskebestånden, köp MSC-märkt fisk
 
 
 
 
 
Varför?:
Mycket utav dagens fiske är lång ifrån hållbart och stora fiskebestånd och arter riskerar att dö ut. Varje gång en art dör ut försvinner en del av ekosystemet vilket påverkar samtliga djur i näringskedjan. Minskningen av en viss fisksort kan därför slå ut både större och mindre djur som är viktiga för naturens balans. MSC märkt fisk fiskas på ett hållbart sätt.
 
 
 
 
 
Läs mer om MSC märkt fisk HÄR
 
Leta efter detta märke på fisken du handlar: